See PRO editionSee PRO edition

รายการสินค้า

Box Camera - กล้องทรงกระบอกแบบเปลี่ยนเลนส์ได้

  • เป็นกล้องที่มีรูปร่างคล้ายกระบอก
  • มีประสิทธิภาพการในทำงานสูง
  • สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ตามความต้องการซึ่งจะแตกต่างจากกล้องทรงกระบอกอีกประภทหนึ่งที่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ที่เรียกว่า Bullet Camera

 

BoxCamera